Livestream NRM

Het programma in de ring van de NRM 2019 is via livestream live te volgen. Op beide dagen is er contact met de IJsselhallen via https://www.livebroadcast.nl/nrm2019/ Op vrijdag (28 juni) begint het programma in de ring om 10.30 uur. Naast dochter- en themagroepen komen ook de honderdtonners in de NRM-ring. 10.30-11.30 uur: presentatie dochtergroepen 11.30-11.45 uur: intermezzo 11.45-14.00 uur: pauze 14.00-15.00 uur: presentatie thema- en dochtergroepen 15.00 uur: presentatie en keuring 100.000 kg melkkoeien Op zaterdag (29 juni) begint het ringprogramma om 9.30 uur. 09.30-11.10 uur: individuele keuring jong RB/ZB en midden RB 11.10-11.55 uur: kampioenskeuring jong RB/ZB en midden RB 11.55-13.30 uur:
Read More

Hitteplan NRM-organisatie

Hoewel de weersvoorspellingen minder extreem zijn dan enkele dagen geleden, doet de NRM-organisatie er alles aan om de NRM 2019 in een aangenaam klimaat – voor zowel mens als dier – te laten plaatsvinden. Daarvoor heeft de organisatie de volgende maatregelen getroffen: De toegangscontrole is zo opgezet dat nagenoeg alle deuren van de hallen (stallingshal, vakbeurs-hal en showring-hal) overdag open kunnen staan. Het parkeren is gratis, waardoor de aanvoer op het parkeerterrein soepel zal verlopen en u niet onnodig lang in een warme auto hoeft te zitten. In de stallingshal voor de koeien zullen de deuren openstaan  en de dakventilatoren
Read More

Deelneemsters voor NRM 2019 bekend

Uit ruim 700 aanmeldingen zijn 151 zwartbonte en 78 roodbonte koeien opgenomen in de catalogus van de NRM. Op 28 juni verschijnen uiteindelijk maximaal 140 zwartbonte en 70 roodbonte dieren in de ring voor de individuele keuring van de NRM. Voor de vrijdag zijn 22 honderdtonners geselecteerd voor hun keuring in de ring. De twee inzenders met de meeste dieren op de zestiende editie van de NRM zijn zijn Bons-Holsteins uit Ottoland en Giessen Holsteins uit Nieuwlande, met elk acht dieren. De familie Albring uit Drouwenermond staat met zes dieren in de NRM-catalogus, net als Jacob Wijnker uit Avenhorn. Drie
Read More

NRM organiseert Het Toekomstdebat

Jongeren en cooperatieleiders delen elkaars toekomstvisie Op vrijdag 28 juni vindt in de middagpauze op het Koelplein het Toekomstdebat plaats. De coöperatieleiders van vier grote coöperaties uit verschillende sectoren, gaan aan de hand van prikkelende vragen en stellingen, met jonge veehouders in debat over de ontwikkeling van de melkveesector en de uitdagingen voor de toekomst. Via een app kan het publiek direct inbreng leveren. Na afloop van het debat mengen de cooperatieleiders zich onder het publiek en is er gelegenheid voor een persoonlijke ontmoeting en gesprek. Deelnemers aan Het Toekomstdebat: Frans Keurentjes (voorzitter Friesland Campina) Gerben Smeenk (lid RvC Agrifirm) Ruud Huirne (directeur Rabobank) Huib
Read More