Jongeren en cooperatieleiders delen elkaars toekomstvisie
Op vrijdag 28 juni vindt in de middagpauze op het Koelplein het Toekomstdebat plaats. De coöperatieleiders van vier grote coöperaties uit verschillende sectoren, gaan aan de hand van prikkelende vragen en stellingen, met jonge veehouders in debat over de ontwikkeling van de melkveesector en de uitdagingen voor de toekomst. Via een app kan het publiek direct inbreng leveren. Na afloop van het debat mengen de cooperatieleiders zich onder het publiek en is er gelegenheid voor een persoonlijke ontmoeting en gesprek.

Deelnemers aan Het Toekomstdebat:

  • Frans Keurentjes (voorzitter Friesland Campina)
  • Gerben Smeenk (lid RvC Agrifirm)
  • Ruud Huirne (directeur Rabobank)
  • Huib Jan Krasenberg (directeur CRV)

Het Toekomstdebat wordt geleid door Marije Klever, melkveehoudster en portefeuillehouder melkveehouderij van het NAJK.

Het Toekomstdebat brengt jongeren en coöperatieleiders met elkaar in contact. Voor jongeren is dit een unieke kans die de NRM hen biedt, maar ook de coöperatieleiders zijn enthousiast om samen met de jongeren te sparren over hun toekomstvisie.