Voor de individuele keuring van de vijftiende NRM, op zaterdag 1 juli 2017, is het nu mogelijk om koeien in te schrijven via deze website. De aanmeldingen moeten vóór vrijdag 7 april binnen zijn.

Na aanmelding van dieren voor de individuele keuring, beslist de NRM-rundveeshowcommissie over definitieve deelname aan de keuring. Het streven is om tijdens de NRM de allerhoogste top in productie en exterieur te presenteren. In totaal is er ruimte voor maximaal 140 zwartbonte en 70 roodbonte koeien.
Het reglement van de rundveeshow is hier te vinden.

Na aanmelding van dieren voor de keuring, ontvangen aanmelders schriftelijk bericht wanneer de selectie-commissie het bedrijf komt bezoeken om de aangemelde dieren te beoordelen. Deze brief ontvangen de aanmelders ongeveer een week voor het geplande bezoek. Vanaf 24 april begint de selectiecommissie met deze bedrijfsbezoeken, 18 mei wordt de voorselectie afgerond.