Voor de individuele keuring van de zestiende NRM, op zaterdag 29 juni 2019, is het nu mogelijk om koeien in te schrijven via deze website. Ook vraagt de organisatie om honderdtonners aan te melden voor de speciale rubriek met koeien die meer dan 100.000 kg melk hebben geproduceerd.
De aanmeldingen moeten vóór woensdag 17 april 2019 binnen zijn.

Voor de rubriek met koeien met meer kalvingen, vraagt de NRM-rundveeshowcommissie met nadruk om vooral ook oudere dieren aan te melden. Bij voldoende animo wordt een aparte productieklasse gevormd. Lees alle details in het vraagprogramma.

Na aanmelding van dieren voor de individuele keuring, beslist de NRM-rundveeshowcommissie over definitieve deelname aan de keuring. Het streven is om tijdens de NRM de allerhoogste top in productie en exterieur te presenteren. In totaal is er ruimte voor maximaal 140 zwartbonte en 70 roodbonte koeien.
Lees voor aanmelding het volledige reglement van de rundveeshow.

Na aanmelding van dieren voor de keuring, ontvangen aanmelders per e-mail bericht wanneer de selectie-commissie het bedrijf komt bezoeken om de aangemelde dieren te beoordelen. Deze brief ontvangen de aanmelders ongeveer een week voor het geplande bezoek. Vanaf 29 april begint de selectiecommissie met deze bedrijfsbezoeken, 16 mei wordt de voorselectie afgerond.