Vraagprogramma

Het aftellen kan beginnen. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni vindt in de IJsselhallen in Zwolle de zestiende NRM plaats. Naast de beurs, de dochtergroepenpresentatie en een individuele keuring met 140 zwartbonten en 70 roodbonten maakt ook een keuring van honderdtonners deel uit van het programma.
In onderstaand vraagprogramma staan alle voorwaarden voor deelname op een rij.

De hieronder genoemde criteria gelden als richtsnoer voor de regionale selectiecommissies. Na aanmelding beslist de NRM-rundveeshowcommissie in laatste instantie over definitieve deelname aan de (dochter)groepenpresentatie en de keuring van de individuele dieren.

 

Individuele dieren

Bij individuele dieren worden de door Coöperatie CRV gefiatteerde melklijsten beoordeeld. Bij lactaties met minder dan 305 dagen vindt de beoordeling plaats aan de hand van de voorspelde 305 dagenproductie. Bij lactaties langer dan 305 melkdagen geldt de door Coöperatie CRV gefiatteerde 305 dagenmelklijst. Uiteraard is het streven om tijdens de NRM
de allerhoogste top in productie en exterieur te presenteren. De dieren worden naar leeftijd in rubrieken ingedeeld. Als richtsnoer gelden de volgende criteria:

 • Vaarzen
  De eerste gegevens vanuit de melkproductieregistratie dienen naar inzicht van de voorselectiecommissie acceptabel te zijn; dat wil zeggen dat de voorspelde 305 dagenproductie globaal moet voldoen aan de eisen die onderstaand gesteld worden aan een eerste lactatie.
 • Dieren met meer kalvingen
  In de te publiceren lactaties moet het aantal kilogrammen vet en eiwit in de eerste lactatie minimaal 540 (roodbont 500) en in de tweede en volgende lactatie minimaal 620 (roodbont 560) bedragen.
  Bij tweedekalfsdieren wordt de afgesloten erkende eerste lactatie vermeld. Deze moet dus aan de genoemde eisen voldoen. Bij derdekalfsdieren worden de afgesloten erkende eerste en tweede lactatie vermeld. Deze moeten dus beide aan de genoemde eisen voldoen. Bij meerdere lactaties moeten er minstens twee aan de gestelde eisen voldoen.
  De NRM-rundveeshowcommissie vraagt met nadruk om vooral ook oudere dieren aan te melden. Bij voldoende animo wordt een aparte productieklasse gevormd.
  De voorselectie vindt regionaal plaats.
 • 100.000 kg-melkkoeien
  De organisatie is daarnaast van plan op vrijdag 28 juni tijdens de groepenpresentatie een rubriek zwartbonte en roodbonte dieren te keuren die meer dan 100.000 kg melk hebben geproduceerd. Graag ziet de NRM-rundveeshowcommissie de opgaven voor deelname aan deze rubriek honderdtonners tegemoet.
Regio zwartbont roodbont
Noord 57 8
Oost 38 40
Zuid-West 45 22
totaal 140 70
Demonstratie dochtergroepen

Deelname aan de presentatie van de dochtergroepen is slechts mogelijk op uitnodiging van de NRM-rundveeshowcommissie voor dochtergroepen van ki-stieren. Per dochtergroep komen vijf dieren in de ring en zes dieren op stand, zowel bij de vaarzen als bij de oudere dieren.

Voor alle vaderdieren met groepen gelden de volgende richtlijnen op basis van de fokwaardepublicatie in april 2019 (basis 2015):

 1. zwartbont: een NVI hoger dan 0;
 2. roodbont: een NVI hoger dan 0;

Na de vrije aangifte volgt er, indien noodzakelijk, een selectie door de NRM-rundveeshowcommissie.

 

Demonstratie ras- en kruisingsgroepen

Deelname aan de demonstratie van ras- en kruisingsgroepen is slechts mogelijk op uitnodiging van de NRM-rundveeshowcommissie voor rasgroepen (uitgezonderd hf zwartbont en roodbont). Wel mogen de dieren van verschillende vaders zijn. Per groep komen vijf dieren in de ring en zes dieren op stand.

Het uitgangspunt bij de selectie van de vaarzen in dochter- en rasgroepen is dat deze dieren hebben afgekalfd op een maximale leeftijd van 32 maanden (2.08 jaar). Niet in Nederland geboren dieren kunnen alleen deelnemen als ze vanaf 1 maart 2019 daadwerkelijk en onafgebroken deel hebben uitgemaakt van het Nederlandse runderbestand en als zodanig in het stamboek van Coöperatie CRV zijn geregistreerd.

Aan de inzending van dochtergroepen en rasgroepen zijn inschrijfkosten van 2500 euro per groep verbonden. Hiervoor wordt onder meer het logo van de inzender op het naambord van de stier dan wel het ras vermeld.